vrh H .

25.10.2021

AMAMURA ANTAR TAMAS x ACHIKO TORA GO KEN’ICHI AI
1 pes, 2 feny  


                 HIDEO MONTARO KUROMA 🇺🇸

                          HANAKO KUROMA 🇦🇹

                   HATSU NARIKO KUROMA 🇨🇿